"Frivilliga motorcykelkårernas riksförbund"
är en frivillig försvarsorganisation,
som utbildar motorcykelordonnanser för uppgifter inom totalförsvaret."
Länkar till FMCK riks utbildnings-sida -->
Vi  är ett stort gäng med ett stort gemensamt intresse -motorcyklar! 
Vi är utbildade Mc-ordonnanser med en egen "Jawa 257cc" alt, "Husqvarna 258" som vi kan hjälpa till med, vid tex. eftersök om någon person försvunnit. Vid katastrof, i såväl fred som ofred, är möjligheten att sända meddelanden av mycket stor betydelse. En mc-ordonnans kan alltid ta sig ram, även om vägen inte finns kvar.
Framkomligheten med motorcykel kan vara överlägsen alla andra kommunikationsmedel, även radio och telefon, system som lätt kan sluta fungera.
 • FMCK-ordonnansen kör gärna i diket om det behövs för att klara uppgiften.
 • En FMCK-ordonnans ersätter inget annat inom militära staber och civila kanslier, utan kompletterar det som finns av ledningsfunktioner och som kan bli överbelastat eller falla ur.
 • Tack vare att vi kan komma fram - bakom bommar, i skogsmark och över vattendrag så kan vi vara värdefulla när tiden är knapp. Men vi används också vid trafikomläggningar o.s.v...


 • FMCK utbildar mc-ordonnanser till försvarets civila och militära delar. Utöver ordonnansutbildning arbetar FMCK med försvarsupplysning och en omfattande ungdoms- och föreningsverksamhet.
 • FMCK är öppet för hela familjen, såväl tjejer som killar.

 • FMCK samarbetar med Vägverket, Polisen, NTF, lokala trafiksäkerhetsföreningar, motororganisationer och andra frivilligorganisationer.

En FMCK-ordonnans kan: 
 • Orientera efter karta, oavsett mörker eller ljus och oberoende av årstider.

 • Förmedla meddelande, såväl skriftliga som muntliga. 

 • Transportera material som exempelvis läkemedel, blod, verktyg och vapen. 

 • Skjutsa personal på väg till eller i lätt terräng till en olycksplats.  

 • Delta i avpatrullering, som bevakning av släckt skogsbrand som riskerar att flamma upp. 

 • Delta i eftersök och skallgång. Mc-spår förstör inte möjligheten att efteråt söka av området med hundpatrull.

 • Ordonnansutbildningen är FMCK:s centrala roll. När du är utbildad ordonnans behärskar du det mesta; körning, att kunna meka och behärska oväntade situationer. Dessutom är en FMCK-utbildad ordonnans en bra cross- och enduro åkare.

Ordonnansutbildningen:

 • FMCK har tre viktiga uppgifter som frivillig försvarsorganisation.  
 • Två är att rekrytera och utbilda motorcykelordonnanser till både de civila och de militära delarna av totalförsvaret.
 • Våra ordonnanser ska kunna utföra sina uppdrag i såväl freds- som krigstid och kunna ingå i flera olika typer av förband.
  De krav som ställs på en mc-ordonnans är betydligt högre än vad som en civil mc-utbildning innebär. Detta gäller framför allt förmågan att ta sig fram på dåliga vägar och i terräng, men även kunskaper om hur man sköter sitt fordon.
 • Den tredje uppgiften är att bedriva förvarsupplysning; via mässor, utbildningar, försvarets dag och genom vår medlemstidning FMCK-journalen.
Även din dröm?
 • Är det även Din dröm att kunna få köra motorcykel i försvarets tjänst? Eller sitter Du i chefsställning hos kommun eller landsting och funderar över hur Dina sambands- och ledningsfunktioner fungerar vid katastrof, skogsbrand, skallgång och liknande tillfällen?
  Kontakta i så fall Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund.

 • Sänd in uppgift om namn, adress, tel/fax och företag/kommun/landsting till din närmsta kår. Uppgifterna har du på sidan; kårer inom Gävle-Dala FMCK förbund.

Du är alltid välkommen till oss!